Open Magnetic Light Network

Where spirituality meets materiality cooperatively and openly

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:technology:fukushimadecontaminationexperiments

Fukušimské dekontaminační pokusy

Na začátku roku 2014 byly Keshe nadací provedeny pokusy ve Fukušimské oblasti v Japonsku, aby byla otestována dekontaminace radioaktivní půdy a vody pomocí nanomateriálů. Již předtím bylo ukázáno video Fukušima Daiichi - čištění jaderné havárie.

Poté provedla paní Yukako Saito dekontaminační pokusy přímo v Japonsku za asistence pana Mehran Tavakoli Keshe a dalších z Institutu vesmírné lodě pomocí dříve připravených nanomateriálů ve formě nanopovrstvených kovů a gans materiálů 1). Záznamy (přes 10 hodin) živého vysílání (na Livestream) pokusů s online komunikací přes Skype jsou k vidění na

Tyto pokusy ukázaly schopnost nanomateriálů (především gans) podstatně snížit radioaktivitu kontaminovaných radioaktivních materiálů přímou transmutací radioaktivních prvků (bez jejich koncentrování nebo absorbování a následného odstranění ze vzorků, jak je to obvyklé u jiných známých současných metod).

Tyto způsoby mohou být tedy rozvinuty a dále zkoumány a vyvíjeny, aby umožnily úplnou dekontaminaci ve spolupráci s místními lidmi v Japonsku nebo jinde.

Výsledný dokument zahrnující popisy měření, výsledky, možná vysvětlení a shrnutí je dostupný anglicky

cs/technology/fukushimadecontaminationexperiments.txt · Poslední úprava: 2015/03/28 03:23 (upraveno mimo DokuWiki)